Θέμα: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Πάτρα 5 & 6 Φεβρουαρίου 2016

Αμφιθέατρο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

 

"Η ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ στα κτήρια και η μετατροπή τους σε κτήρια μηδενικής ενέργειας και σε έξυπνα ενεργειακά κτήρια."

 

Καθ. Σωκράτης N. Καπλάνης This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Δείτε τη παρουσίαση στην ημερίδα

Scroll to top